”Gränssnittsmöte”

Kan du ibland känna att olika värden och aktörer i och för vården kan krocka? Vill du få vidgade perspektiv på hur värdeskapande fungerar i praktiken? Vill du förstå hur andra resonerar kring service, kvalitet och säkerhet? Denna gång håller vi ”Gränssnittsmöten” på...