mHelath regulation protocols from FDA soon ready

mHealth News reports that he U.S. Food and Drug Administration is nearing the finish line in its efforts to define its regulation protocols for mobile medical apps. The protocols will be good news for both developers/ and healthcare providers/entrepreneurs and will...

HIP

HIP (hip.se) is a new platform for e-and mhealth entrepreneurs and innovators. The aim of Health innovation Platform (HIP), one part of the on-going project ”Mina Vårdflöden”, is to develop new health services by combining access to patient data and open innovation....

”Gränssnittsmöte”

Kan du ibland känna att olika värden och aktörer i och för vården kan krocka? Vill du få vidgade perspektiv på hur värdeskapande fungerar i praktiken? Vill du förstå hur andra resonerar kring service, kvalitet och säkerhet? Denna gång håller vi ”Gränssnittsmöten” på...