Health Innovation Platform

Learn more about Health Innovation Platform (hip.se) at a Mobile Health Öresund workshop April 14, 10.00 to 12.30, at Medeon Inkubator, Per-Albin Hanssons väg 41, Malmoe. The national Vinnova project, Health Innovation Platform (hip.se), was released in Stockholm...

”Gränssnittsmöte”

Kan du ibland känna att olika värden och aktörer i och för vården kan krocka? Vill du få vidgade perspektiv på hur värdeskapande fungerar i praktiken? Vill du förstå hur andra resonerar kring service, kvalitet och säkerhet? Denna gång håller vi ”Gränssnittsmöten” på...