Workshop Advanced Imaging

Workshop Advanced Imaging
Ideon Beta, sal Helmuth Hertz, kl 14 till 17
Torsdagen den 24 april 2014.
(in swedish)

Workshoppen är gratis men anmälan görs till jenny.sandgren@med.lu.se

Program

1400 Välkomna
1410 Presentation: Phase Holographic Imaging
Peter Egelberg
1440 Segmentering av skelettmetastaser i PET/CT-bilder
Matilda Landgren
1510 Presentation: Cellavision
Adam Morell
1540 Presentation: Collodial Resource: OncoPulse
Karin Bryskhe
1610 Presentation: Medviso
Helen Fransson
1640 Mobile health och bildanalys
Olof Jarlman

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

News in advanced imaging for healthcare

Note: Correct time is 14:00 to 17:00 (CEST)
Thursday, April 24 from 14:00 to 17:00 (CEST)

At Ideon Beta, Hellmuth Hertz, Lund

In a collaboration between Lund University Program in Medical Informatics (LUMI www.lumi.lu.se) and Mobile Health Öresund, research groups from Lund and Gothenburg are presenting their latest projects in advanced imaging.

The program will follow.

The workshop is for free but you need to announce your presence to Jenny.Sandgren@med.lu.se

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Connect and be READi for Health

Thursday, April 24, 2014 from 08:00 to 14.00(CEST)
At Medicon Village in Lund

The EU project READi for Health – Developing and Promoting eHealth innovation (http://readiforhealth.eu) invites companies, academia and healthcare to a workshop for sharing mutual experiences and thoughts.

Learn about success factors, possibilities and how to become winner!

Mats Olsson from Kairos Future moderates the workshop

The workshop is for free but you need to register at www.readi.eventbrite.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

March 20, 2014

Mobile Health Öresund workshop, March 20, between 14 and 17, at Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö – close to Mobilia shopping center.

Program:

”Mina Vårdkontakter och andra Nationella eTjänster för vård och hälsa”
Presentation och efterföljande diskussion.
Monika Kraft och Bengt Stavenow, Region Skåne

”Hur drar vi bäst nytta av nationella och internationella projekt?”
Innovationer för framtidens hälsa – Vinnova
Horizon 2020

”Kort översikt om ETSI (European Telecommunications Standards Institute)”

”Personalisering och dynamiska användarprofiler”
 beskrivning av konceptet som bygger på riktlinjer, standardiserad information och preferenser, samt arkitektur framtaget på ETSI

”Kort översikt om ett förslag som ger individer ökade möjligheter till kontroll över användning av deras data”
Françoise Petersen, Apica

”ICE Taggisar”
Rikard Windh, Scantags

”Startup in Malmoe – ScanApps”
Vasantha Kumari, ScanApps.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

May 14, 2014

Mobile Health Öresund and Social Business Forum, May 12-16, 2014, Medicon Village

Program: Social Business and mhealth. Global networking and global marketplace.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather