Mobile Health Öresund

Upcoming events

”Gränssnittsmöte”

Kan du ibland känna att olika värden och aktörer i och för vården kan krocka? Vill du få vidgade perspektiv på hur värdeskapande fungerar i praktiken? Vill du förstå hur andra resonerar kring service, kvalitet och säkerhet? Denna gång håller vi ”Gränssnittsmöten” på...

News blog

HIP

HIP (hip.se) is a new platform for e-and mhealth entrepreneurs and innovators. The aim of Health innovation Platform (HIP), one part of the on-going project ”Mina Vårdflöden”, is to develop new health services by combining access to patient data and open innovation....

Mobile telehealth shaves critical minutes

M-health is now contributing to a faster and smarter stroke management. Read more of the experience from the university of Calgary. Read more  http://www.calgaryscientific.com/blog/mobile-telehealth-shaves-critical-minutes-from-stroke-onset-to-treatment In southern...

Follow us on Linkedin

[LnGroup id=3903141] [popular_discussions d=2 c=2]